Arbeidstilsynet forside

Nye nettsider for nemndene

Her finner du informasjon om og fra Tariffnemnda, Rikslønnsnemnda og Tvisteløsningsnemnda - de nemndene som har sekretariat hos Arbeidstilsynet.