Kontakt

Rikslønnsnemndas sekretariat er lagt til Arbeidstilsynet.

Postadresse: 

Rikslønnsnemnda 
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim

E-post:

post@nemndene.no

Telefon:

73 19 97 00

Kontaktpersoner i sekretariatet:

  • Helene Nødset Lang
  • Mads Backer-Owe