Regelverk

Her finner du relevante lover og regler for Tariffnemndas virkeområde.

Allmengjøringsloven

Allmenngjøringslovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmengjøringsloven) (Lovdata)

Tariffnemndas gjeldende forskrifter

Her finner du gjeldende forskrifter fastsatt av Tariffnemnda og andre relevante forskrifter.

Forskrifter fastsatt av Tariffnemnda (Lovdata)

Andre relevante forskrifter

Forskrift om utsendte arbeidstakere (Lovdata)

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (Lovdata)