Om Tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:

Fra 01.01.2018 behandler tvisteløsningsnemnda også saker etter regelverket om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer, herunder saker om:

 • Søknad om unntak fra ansattes rett til representasjon i styrende organer
 • Søknad om å etablere felles representasjonsordninger for konsern eller grupper av foretak
 • Klager på valgstyres vedtak (valgklager)

Disse sakene ble tidligere ble behandlet av Bedriftsdemokratinemnda. Vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda finner du her.

Nemndas sammensetning

Tvisteløsningsnemnda har tre faste medlemmer: En leder og to medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Dersom ett av nemndas faste medlemmer av hensyn til sakens opplysning krever det, skal nemnda utvides med ytterligere to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen som er berørt i saken (bransjemedlemmer). I de tilfellene det oppnevnes bransjemedlemmer, sitter disse som medlemmer i nemnda på lik linje med de faste medlemmene, og ikke som representanter for partene i saken.

Faste medlemmer i tvisteløsningsnemnda

Faste medlemmer av tvisteløsningsnemnda for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2019 er:

 • Leder: Advokat Anne Marie Due, Oslo
 • Nestleder: Advokat Sigrun Sagedahl, Stavanger 
 • Nestleder: Advokat Steffen G. Rogstad, Trondheim

Faste medlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene: 

 • Advokat Silje Hassellund Solberg, Oslo (LO)
 • Advokat Tore Trygve Dahlstrøm, Oslo (Unio) 
 • Advokat Vetle Wetlesen Rasmussen, Nøtterøy (YS)
 • Advokat Silje Stadheim Almestrand, Oslo (NHO)
 • Advokat Gry Brandshaug Dale, Bærum (KS)
 • Advokat Per H. Engeland, Bærum (Virke) 

Varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene:

 • Advokat Ragnhild Bø Raugland, Oslo (Akademikerne)
 • Advokat Øyvind Sollie, Oslo (Spekter)