Nemndene forside

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

 

Nye saker til Rikslønnsnemnda

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Les mer på regjeringens nettsider. 

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. Les mer på regjeringens nettsider. 

Rikslønnsnemnda berammer sakene til behandling etter at tvungen lønnsnemnd er vedtatt. 

Rikslønnsnemndas kjennelser finner du her.