Berammelser

 

Kommende saker om tvungen lønnsnemnd:

 

Arbeidstvisten mellom Legeforeningen og KS

  • Onsdag 9. juni 2021 - Digitalt møte

Arbeidstvisten mellom Fagforbundet/LO og NHO

  • Torsdag 19. august 2021 – Digitalt møte

Arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO 

  • Tirsdag 24. august 2021 - Digitalt møte