Berammelser

Arbeidstvisten mellom LO Stat og YS Spekter på den ene siden og Spekter på den andre siden er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda den 5. november 2019. 

pdf Provisorisk anordning lov_2019-08-09-1053.pdf