Berammelser

Det er vedtatt tvungen lønnsnemnd i følgende arbeidskonflikter: 

Arbeidskonflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Les mer på regjeringens nettsider. 

Arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass. Les mer på regjeringens nettsider. 

Sak 1/22 Lederne og Norsk olje og gass (nå Offshore Norge) er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda 21. november 2022.

Sak 2/22 Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart er berammet for behandling i Rikslønnsnemnda 22. november 2022. 

Hovedforhandlingene starter klokken 9.00 og vil bli gjennomført i Arbeidsrettens lokaler, Grensen 3 i Oslo.