Berammelser

 

Rikslønnsnemnda behandler følgende saker ved tvungen lønnsnemnd 2. halvår 2021

 

Arbeidstvisten mellom Fagforbundet/LO og NHO

  • Torsdag 19. august 2021 – Digitalt møte

Arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO 

  • Tirsdag 24. august 2021 - Digitalt møte

Arbeidstvisten mellom Unio og KS

  • Torsdag 16. september 2021 - Digitalt møte

Arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune

  • Mandag 27. september 2021 - Digitalt møte