Berammelser

Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i følgende arbeidskonflikter: 

 

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Les mer på regjeringens nettsider. 

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. Les mer på regjeringens nettsider. 

Rikslønnsnemnda berammer sakene til behandling etter at tvungen lønnsnemnd er vedtatt.