Kjennelser fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2020.pdf

Tvistene mellom LO Stat og Spekter samt YS Spekter og Spekter i forbindelse med mellomoppgjøret 2019 (Overenskomstområde 10 Helseforetak) ble behandlet i Rikslønnsnemnda tirsdag 5. november 2019. Nemnda avsa kjennelser i sakene 7. november 2019:

pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2019 sign..pdf pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 02-2019 sign..pdf

 

pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2018.pdf

Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 2/2016 - Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).

Tidligere kjennelser fra Rikslønnsnemnda finner du her