Kjennelser fra Rikslønnsnemnda

Tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) ble behandlet i Rikslønnsnemnda onsdag 20. mars 2019. Nemnda avsa kjennelse i saken 21. mars 2019:

pdf Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2018.pdf

Tidligere kjennelser fra Rikslønnsnemnda finner du her.

Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 2/2016 - Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).

Det arbeides med å legge ut Rikslønnsnemndas kjennelser på denne nettsiden. Publisering forventes i løpet av  2019.