Kjennelse 01/2021

Tvist mellom Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 2020 (Overenskomst 453)

Kjennelsesinformasjon

Saksnummer 1/2021
År 2021
Utfall Tvungen lønnsnemnd
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

  1. Overenskomst nr. 453 mellom LO/Fagforbundet og NHO gjøres gjeldende fra 17. desember 2020 til og med 30. april 2022.

 

  1. Matpengesats oppdateres i henhold til protokoll 11. mars 2020 mellom LO og NHO og generelle bilag oppdateres i henhold til protokoll 16. september 2020 mellom LO og NHO.

 

  1. Det generelle tillegget på kr 0,50 pr. time gjøres gjeldende fra 17. desember 2020 og overenskomstens minstelønnssatser (timesatser) økes tilsvarende fra samme tidspunkt.

 

  1. Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger.

 

  1. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før kjennelse foreligger.