Kjennelse 5/2022

Tvist mellom Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022 (kommuneoppgjøret)

Kjennelsesinformasjon

Saksnummer 5/2022
År 2023
Utfall Tvungen lønnsnemnd
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

  1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Norsk Lektorlag.
  2. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi pr. 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.
  3. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.