Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Begjæringer om allmenngjøringer

Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring med justerte lønnssatser og enkelte endringer. Vedtak med nye forskrifter er lagt ut her.

Forskriftene trådte i kraft 15. desember 2022. 

Vedtak - Tariffnemnda