Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Begjæringer om allmenngjøringer

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om allmenngjøringer i følgende bransjer: Renhold, Skips- og verftsindustri, Byggfag, Turbil, Godstransport, Fiskeindustri, Elektro og Overnatting, Servering og Catering.

Høringsbrev vil bli sendt ut og publisert på våre nettsider fortløpende.

Tariffnemnda har mottatt brev av 1. april 2022 fra Arbeidstilsynet som påpeker flere tolkningsutfordringer ved allmenngjøringsforskriftene, se brevet her:

pdf Brev fra Arbeidstilsynet 01.04.22.pdf