Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Begjæringer om allmenngjøringer

Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring innenfor bransjene

- skips- og verftsindustri

- byggfag

- fiskeindustri

- renhold

- jordbruk og gartneri

- elektro

- overnatting, servering og catering

- persontransport med turbil

- godstransport på vei, uten endring i vektgrense i forskriften § 2

Vedtak med nye forskrifter legges ut så fort de er ferdige.