Nemndene forside

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere. 

Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert.

Vedtak fra Tariffnemnda

Tariffnemnda har fattet vedtak om endring av minstelønnssatsene. Ikrafttredelse er 1. juli 2019 for persontransport med turbil og godstransport, og 1. juni 2019 for øvrige områder. 

Protokollene fra Tariffnemnda finner du her:

Vedtak - Tariffnemnda
Begjæringer

Tariffnemnda har mottatt nye begjæringer om fortsatt allmenngjøring innenfor bransjene byggfag, skips- og verftsindustri, turbi...