Vedtak - Tariffnemnda

Tariffnemnda har fattet vedtak om endring av minstelønnssatsene.

Ikrafttredelse er 1. juli 2019 for persontransport med turbil og godstransport, og 1. juni 2019 for øvrige områder. 

Tidligere vedtak fra Tariffnemnda, finner du på regjeringen.no