Vedtak 02.11.2006

Tariffnemndas vedtak av 21. november 2006 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i sak 4/2006 – for byggeplasser. 

Vedtak om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Årstall 2006
Status Opphevet
Bransje Bygg
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Fellesoverenskomsten for byggfag 2006 – 2008 (FOB) mellom LO og Fellesforbundet på den ene siden og NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL) på den annen side. Begjæringen gjelder allmenngjøring for hele landet.