Vedtak 04.10.2006

Tariffnemndas vedtak av 24. november 2005 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i sak 2/2005.

Vedtak om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Hordaland

Årstall 2006
Status Opphevet
Bransje Bygg
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Fellesoverenskomsten for byggfag 2004 – 2006 (FOB) mellom LO og Fellesforbundet på den ene siden og NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL) på den annen side.

Begjæringen er geografisk avgrenset til Hordaland fylke.