Vedtak 02.07.2007

Reviderte lønnssatser i forskriftene om allmenngjøring av tariffavtaler som følge av mellomoppgjøret 2007.

 

Årstall 2007
Status Opphevet
Bransje Bygg
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskrift 21. november 2006 nr. 1291 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Forskrift 26. juni 2006 nr. 704 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land