Vedtak 11.02.2007

Tariffnemndas vedtak 29. juni 2005 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

Vedtak om fastsettelse forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen.

Årstall 2007
Status Opphevet
Bransje Bygg
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2004 - 2006 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side

Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2004 - 2006 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & It Forbundet på den annen side.