Vedtak 06. 10. 2008

Tariffnemndas vedtak om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (2008–2010) og Verkstedsoverenskomsten (2008–2010).

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 6. oktober 2008 truffet vedtak om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (2008–2010) og Verkstedsoverenskomsten (2008–2010).

Årstall 2008
Status Opphevet
Bransje Elektro
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften gjelder for arbeid som faller inn under
virkeområdet til overenskomstene på Melkøya (Snøhvit), Tjeldbergodden, Mongstad, Kollsnes, Kårstø, Nyhamna (Ormen Lange) og Sture.