Vedtak 06.10.2008

Tariffnemndas vedtak om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (2008–2010)

Årstall 2008
Status Opphevet
Bransje Elektro
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. har Tariffnemnda 6. oktober 2008 truffet vedtak om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (2008 - 2010) i Oslo og Akershus.