Vedtak 01/2015

Tariffnemndas vedtak 3. februar 2015 om oppretting av forskrift 27. november 2014 nr. 1481 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Årstall 2015
Status Opphevet
Bransje Jordbruk og gartnerier
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Avlønning av praktikanter. Bestemmelsen har ved en feil falt ut i gjeldende forskrift. Det er ingenting i senere begjæringer om allmenngjøring av tariffavtalen som tilsier at bestemmelsen skal tas ut av forskriften, og utelatelsen av bestemmelsen har heller ikke vært tilsiktet fra nemndas side.

Nemnda fatter herved vedtak om at bestemmelsen tas inn igjen i forskriften