Vedtak 02/2015

Tariffnemndas vedtak 3. februar 2015 om fastsettelse av forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Årstall 2015
Status Opphevet
Bransje Elektro
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2015. Den får fra dette tidspunktet virkning for alle virksomheter og arbeidsforhold som faller inn under dens virkeområde, dvs. at virksomheter som har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som gjelder etter forskriften her, er forpliktet til å lønne sine arbeidstakere etter de nye vilkårene fra og med denne dato.