Vedtak 03/2015

Tariffnemndas vedtak 4. mai 2015 om endringer i lønnssatser i allmenngjøringsforskrifter.

Årstall 2015
Status Opphevet
Bransje Bygg, Renhold, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustrien, Elektro
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Vedtak om endringer i lønnssatser.