Vedtak 04/2015

Tariffnemndas vedtak 11. mai 2015 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.

Årstall 2015
Status Opphevet
Bransje Godstransport på vei
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Den får fra dette tidspunktet virkning for alle virksomheter og arbeidsforhold som faller inn under dens virkeområde, dvs. at virksomheter som har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som gjelder etter forskriften her, er forpliktet til å lønne sine arbeidstakere etter de nye vilkårene fra og med denne dato.