Vedtak 06/2015

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.

Årstall 2015
Status Opphevet
Bransje Godstransport på vei
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Tariffnemnda har besluttet å endre virkeområdet for forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei. Hovedregelen om at forskriften gjelder for alle arbeidstakere som utfører transport i Norge med kjøretøy over 3,5 tonn totalvekt, dvs. ordinær nasjonal transport, opprettholdes. Det presiseres i bestemmelsen at forskriften i tillegg skal gjelde for kabotasjekjøring og kombinert transport, men ikke for internasjonal transport utover dette.