Vedtak 05/2014

Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter.

Årstall 2014
Status Opphevet
Bransje Fiskeindustrien
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2015. Den får fra dette tidspunktet virkning for alle virksomheter og arbeidsforhold som faller inn under dens virkeområde, dvs. at virksomheter som har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som gjelder etter forskriften her, er forpliktet til å lønne sine arbeidstakere etter de nye vilkårene fra og med denne dato.