Vedtak 01/2014

Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2014-2016.

Årstall 2014
Status Opphevet
Bransje Bygg
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften videreføres uten endringer.