Vedtak 04/2014

Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av industri-overenskomsten/VO-delen 2014-2016.

Årstall 2014
Status Opphevet
Bransje Skips- og verftsindustrien
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Forskriften videreføres uten endringer.