Vedtak 05/2019

Tariffnemndas vedtak av 21.05.2019 om endring av lønnssatsene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter.

Årstall 2019
Status Opphevet
Bransje Overnatting, servering og catering
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Endring av minstelønnssatsene i ovennevnte forskrifts § 3 og § 4 i tråd med protokoll datert 23.04.2019 mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet.