Vedtak 06/2019

Tariffnemndas vedtak av 21.05.2019 om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Årstall 2019
Status Opphevet
Bransje Renhold
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Endring av minstelønnssatsene i ovennevnte forskrifts § 3 i tråd med protokoll datert 12.04.2019 mellom NHO Service og Handel på den ene siden og Norsk Arbeidsmandsforbund på den andre siden.