Forskrift 10.05.2021 - 2072

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Fiskeindustrien
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 1. juli 2021