Forskrift 10.05.2021 - 2073

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Godstransport på vei
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 1. juli 2021