Forskrift 10.05.2021 - 2074

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Overnatting, servering og catering
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikraftredelse 1. juli 2021