Forskrift 10.05.2021 - 2076

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Persontransport med turbil
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 1. juli 2021