Forskrift 10.05.2021 - 2085

Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Skips- og verftsindustrien
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 1. juli 2021