Forskrift 11.05.2021 - 2077

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Jordbruk og gartnerier
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 1. juli 2021