Vedtak 01/2021

Tariffnemndas vedtak av 10. mai 2021 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Persontransport med turbil
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om videreføring av allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften videreføres med justerte satser.