Vedtak 02/2021

Tariffnemndas vedtak av 10. mai 2021 om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Godstransport på vei
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om videreføring av delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften videreføres med justerte satser.