Vedtak 07/2021

Tariffnemndas vedtak av 11. mai 2021 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Jordbruk og gartnerier
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften videreføres med noen endringer og justerte satser.