Vedtak 08/2021

Tariffnemndas vedtak av 10. mai 2021 om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Overnatting, servering og catering
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har Tariffnemnda truffet vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften videreføres med justerte satser.