Vedtak 09/2021

Tariffnemndas vedtak av 10. mai 2021 om fortsatt delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Årstall 2021
Status Opphevet
Bransje Skips- og verftsindustrien
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om videreføring av delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen, og fastsatt ny forskrift.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen videreføres med justerte lønnssatser.