Forskrift 09.12.22 -2156

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Årstall 2022
Status Opphevet
Bransje Overnatting, servering og catering
Dokumenttype Forskrift
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Ikrafttredelse 15.12.22