Vedtak 6/2022

Tariffnemndas vedtak av 9. desember 2022 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei. Ny forskrift trer i kraft 15. desember 2022.

Årstall 2022
Status Gjeldende
Bransje Godstransport på vei
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, og fastsatt ny forskrift.

 

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei videreføres med noen endringer og justerte satser.