Vedtak 9/2022

Tariffnemndas vedtak av 9. desember 2022 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Ny forskrift trer i kraft 15. desember 2022.

Årstall 2022
Status Gjeldende
Bransje Renhold
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. har Tariffnemnda truffet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. 

 

Tariffnemndas vedtak innebærer ny forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter med noen endringer og justerte satser.