Vedtak 1/2023

Tariffnemndas vedtak om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for renholdsbedrifter. Endringen trer i kraft 15. juni 2023.

Årstall 2023
Status Gjeldende
Bransje Renhold
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmeli i lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har Tariffnemnda trufft vedtak om endring av forskriften i tråd med de nye lønnssatsene i tariffavtalen.