Vedtak 5/2023

Tariffnemndas vedtak om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Endringen trer i kraft 15. juni 2023. 

Årstall 2023
Status Gjeldende
Bransje Overnatting, servering og catering
Dokumenttype Vedtak
Saksdokument Saksdokument

Beskrivelse

Med hjemmel i lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har tariffnemnda truffet vedtak om endring av forskriften i tråd med de nye lønnssatsene i tariffavtalen.