Begjæringer

Tariffnemnda har behandlet begjæringer om endring av minstelønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2019. 

Protokoller fra behandlingen finner du under fanen Vedtak.