Begjæringer

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om endring av minstelønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2019. 

Begjæringene vil bli behandlet og publisert fortløpende. 

Tariffnemnda har mottatt begjæringer om endring av minstelønnssatsene i følgende allmenngjøringsforskrifter: 

  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene