Høringer

Tariffnemnda har i møter 11.-12. oktober 2018 behandlet spørsmålet om forlengelse av forskriftene om allmenngjøring. Tariffnemnda har vedtatt forlengelse av allmenngjøring av samtlige forskrifter.

Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om reise, kost og losji. Tariffnemnda har endret denne bestemmelsen slik at reise, kost og losji kun dekkes ved reiser i Norge. Resultatet i skips- og verftsindustrien er for øvrig tilpasset endringene i tariffoppgjøret i 2018.

De nye forskriftene trer i kraft 1. desember. Vedtakene er publisert her.

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for byggeplasser i Norge

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for elektrofag

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for fiskeindustribedrifter

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for godstransport på vei

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for jordbruk og gartneri

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for overnatting, servering og catering

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for persontransport med turbil

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for renholdsbedrifter

Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for skips- og verftsindustrien