Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for elektrofag

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene på høring.

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Direktoratet for arbeidstilsynet
EL og IT forbundet
Finansdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NHO Sjøfart
Norsk Olje og gass
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Unio
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda.

Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/26865 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per post til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden 
7468 Trondheim