Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for fiskeindustribedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO og Sjømat Norge på den ene side og LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den annen side på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Sjømat Norge
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
UiO v/institutt for privatrett

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda.

Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/26268 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per post til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim