Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for godstransport på vei

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for godstransport på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge, LO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
Akademikerne
Unio
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS
Norges Lastebileier-Forbund
Regelrådet
UiO, v/ Institutt for privatrett

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda.

Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/29683, og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim