Høring om fortsatt delvis allmenngjøring for renholdsbedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter på høring.

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NHO Service og Handel
Norsk Arbeidsmandsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
UiO v/institutt for privatrett
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med ref. nr. 18/27114 og sendes på e-post til post@nemndene.no
eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim